Дан школе је обележен представљањем  образовних профила и практичних знања која ученици стичу током школовања, а у сарадњи са Ученичким парламентом. Идеја овогодишњег обележавања Дана школе је у међусобном упознавању и дружењу кроз учионицу на отвореном.