ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  Хемијско-технолошки техничар

Обавезни општеобразовни и стручни предмети

I разред II разред IIIразред IV разред
Српски језик и књижевност 105 105 105 96
Страни језик 70 70 70 64
Устав и права грађана       32
Историја 70 70    
Географија 70      
Биологија 70      
Музичка уметност 35      
Ликовна култура   35    
Физичко  васпитање 70 70 70 64
Математика 140 140 140 128
Рачунарство и информатика 70в      
Физика 70 70    
Социологија     70  
Филозофија       64
Општа и неорганска хемија 140+140в      
Техничко цртање   70в      
Аналитичка хемија   105+105в    
Органска хемија   105+105в    
Технолошке операције   70+70в 70+70в  
Примена рачунара у технолошким процесима     70в  
Неорганска хемијска технологија     105+105в  
Електротехника     70  
Физичка хемија     105+70в 64+96в
Органска хемијска технологија       96+128в
Организација пословања       64
Аутоматска контрола процеса       64+64в
Грађанско васп./Верска настава 35 35 35 32

Верзија за штампу