1. Хемијска технологија_тест_2024.
  2. Хемијска технологија_тест_КЉУЧ_2024.
  3. ХТ_практични део_2024.
  4. ХТ_радна листа_Карбонатна тврдоћа воде_2024.
  5. ХТ_радна листа_Укупна тврдоћа воде_2024.
  6. ХТ_радна листа_Одређивање хлорида у води_2024.
  7. ХТ_практични део КЉУЧ 2024.

Правилник о пропозицијама републичког такмичења ученика средњих школа  за подручје рада хемија, неметали и графичарство