ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:

 Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Обавезни општеобразовни и стручни предмети

I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност 105 105 105 96
Страни језик 70 70 70 64
Устав и правa грађана       32
Историја 70 70    
Географија 70      
Биологија 70      
Музичка уметност 35      
Ликовна култура   35    
Физичко  васпитање 70 70 70 64
Математика 105 105 105 96
Рачунарство и информатика 70в      
Физика 70 70    
Социологија     70  
Филозофија       64
 Општа и неорганска хемија 140+140в      
Техничко цртање и машински елементи 70      
Аналитичка хемија   70+105в    
Органска хемија   70+105в    
Организација пословања       64
Електротехника     70  
Физичка хемија     70+70в 64+96в
Биохемија     70  
Микробиологија   70в    
Машине, апарати и операције   70+70в 70+70в  
Аутоматска контрола процеса       64в
Сировине за фармацеутске производе     70  
Технологија фармацеутских производа     70+105в 96+96в
Контрола квалитета сировина и производа       64в
Грађанско васпитање/Верска настава 35 35 35 32

 

Верзија за штампу