Хемијско-технолошки техничар

Хемијски лаборант

Техничар за козметичку технологију – оглед

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за индустријску фармацеутску технологију