Хемијско-технолошки техничар

Хемијски лаборант

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Техничар за прераду нафте и гаса

Техничар за оперативну форензику