Јавна набавка мале вредности-добра-број 01/2014

Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности-добра-број 02/2014

Материјал за образовање у подручју рада хемија, неметали и графичарство

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Објашњење конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности-добра-број 03/2014

Материјал за образовање у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности-добра-број 04/2014

Материјал за образовање у подручју рада остало – личне услуге

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности-добра-број 05/2014

Закуп фискултурне сале

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Објашњење конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности-добра-број 06/2014

Електрична енергија

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности-добра-број 07/2014

Безалкохолна пића и млечни напитци

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору по Партији 1.
Обавештење о закљученом уговору по Партији 2.
Јавна набавка мале вредности-добра-број 08/2014

Материјал за рад лабораторијске пекаре

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговору по Партији 1.
Обавештење о закљученом уговору по Партији 2.

Обавештење о обустави поступка по Партији 3.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 4.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 5.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 6.

Јавна набавка мале вредности-услуге-број 01/2014

Обезбеђење објекта и лица

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Oбавештење о обустави поступка
Јавна набавка мале вредности-услуге-број 02/2014

Oсигурање

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Објашњење конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка мале вредности-добра-број 08-03/2014

Млечни производи

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Објашњење конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка мале вредности-услуге-број 02-01/2014

Oсигурање

Позив за подношење понуда и конкурсна документација
Објашњење конкурсне документације
Oбавештење о закљученом уговору по Партији 1.

Обавшетење о закљученом уговору по Партији 2.

Јавна набавка мале вредности-услуге-број 01-01/2014

Обезбеђење објекта и лица

Позив за подношење понуда и конкурсна документација