Јавна набавка мале вредности – набавка добара – електрична енергија

Број 02/2020

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – материјал за одржавање хигијене

Број 01/2020

Јавна набавка мале вредности – набавка радова – молерско-фарбарски и браварски радови

Број 05/2020

Јавна набавка мале вредности – набавка услуге – осигурање

Број 04/2020

Јавна набавка у отвореном поступку – добара – интерактивних табли са пројектором

Набавку у име и за рачун школе спровео Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка -oтворени поступак – набавка радова – поправка кровних равни

Број 06/2020