Јавна набавка мале вредности – набавка добара – материјал за одржавање хигијене

Број 01/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – електрична енергија

Број 03/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – хемикалије и лабораторијски потрошни материјал

Број 02/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњења конкурсне документације

Одлука о додели уговора – Партија 1.

Одлука о додели уговора – Партија 2.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2.

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – осигурање

Број 01/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – Партија 1.

Одлука о додели уговора – Партија 2.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2.

Јавна набавка – отворени поступак – набавка добара – природни гас

Број 04/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Измене конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – ученичка екскурзија

Број 02/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњења конкурсне докуметације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору