Јавна набавка мале вредности – набавка добара – електрична енергија

Број 02/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњења конкурсне докуметације

Измене и допуне конкурсне документације

Конкурсна документација – пречишћен текст – са изменама и допунама

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговор

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – материјал за одржавање хигијене

Број 01/2019

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – осигурање

Број 01/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – Партија 1.

Одлука о додели уговора – Партија 2.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2.

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – опремање мини трим кабинета

Број 03/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка радова – замена дотрајалих подних облога

Број 01/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – отворени поступак – набавка добара – природни гас

Број 04/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка радова – молерско-фарбарски радови у старом делу школског објекта

Број 02/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – ученичка путовања

Број 02/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора по Партији 1.

Одлука о додели уговора по Партији 2.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 1.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 2.