Лиценце ТШ Павле Савић     

 Српски језик и уметност

Страни језик

Природне науке

Друштвене науке

Физичко васпитање

Хемија и други сродни предмети

Стручни предмети у подручју прераде хране

Стручни предмети у подручју хемије

Стручни предмети у подручју рада личне услуге