Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о дуалном образовању

Закон о уџбеницима