Техничка школа “Павле Савић” Нови Сад основана је 25.07.1961. године под називом Хемијско-технолошка школа. Новооснована школа је на самом почетку изводила наставу са два одељења на два одсека: аналитички и погонски, са свега 60 ученика. У моменту оснивања школа није имала своју зграду, те се настава одвијала у згради Здружене млинске индустрије.

Тек 1977. године, 16 година од оснивања, школа добија своју зграду-школски центар “Млинпек” уступа јој своју зграду на коришћење. Међутим, већ следеће године, због реформе образовања и увођења позивно усмереног образовања и васпитања средњег ступња, стечени школски објекат се показао као просторно незадовољавајући. Због тога у лето 1979. године почињу радови на доградњи другог спрата, који је завршен 1981. године, чиме се школски простор повећао за 30%.

Почев од школске 1997/98. године мења се структура школе, те поред постојећег подручја рада хемија, неметали и графичарство, школа добија одобрење за школовање ученика у подручју рада личне услуге за образовне профиле женски и мушки фризер.

Школске 2000/2001. из Пољопривредне школе у Футогу долазе 22 одељења из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, са целокупним наставним кадром, те Школа поново има проблема са простором, па се настава, све до  септембра 2006. год. одвијала у два одвојена објекта (у матичној згради и у згради Машинске школе.

Од школске 2002/2003. уведена су четири нова образовна профила:  маникир  и педикириз подручја рада личне услуге, техничар за козметичку технологију, техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију из подручја рада хемија, неметали и графичарство.

Техничка школа “Павле Савић“образује ученике у три подручја рада: хемија, неметали и графи чарство, личне услуге и пољопривреда, производња и прерада хране, са 17 образовних профила, са 1199 ученика од првог до четвртог разреда, колико их  је уписано у августу 2007.

Школа је, од самог почетка, укључена у реформу образовног система  којом је школске 2007./2008., обухваћено 13 огледних одељења. Наша школа је једна је од педесет средњих стручних школа са територије Републике Србије која је била укључена у CARDSпројекат (CARDS пројекат финансира Eвропска унија преко Европске агенције за реконструкцију).

Због недостатка школског простора, неопходног за нормално и несметано одвијање наставе, у лето 2004. започета је доградња зграде, која је, осим сале за физичко васпитање, завршена у августу 2006. год. тако да се настава сада одвија  у матичној згради Техничке школе „Павле Савић“. Настава физичког васпитања одвија се у просторима ДФВСР „Партизан 2“.

Школа се налази на школском плацу чија површина износи 5000m2, а завршеном доградњом школске зграде, добијена је укупна корисна површина од 4250m2. Школска зграда је проширена за 6 нових учионица, три припремне просторије за професоре, две савремено опремљене лабораторије, свечану салу, библиотеку, нову зборницу и нови административни блок. Стара зборница је адаптирана у 2 нове лабораторије, а пуштена је у рад и мини-пекара.

Поред тога школа поседује и 2 информатичка кабинета, опремљена са 32 умрежена рачунара, који имају ADSL конекцију.

Због радова на доградњи школског објекта, стара фискултурна сала је срушена, тако да тренутно не постоји фискултурна сала, нити адекватни терени за извођење наставе физичког васпитања. Међутим,  у плану је изградња нове сале за физичко васпитање, чиме ће  наша школа остварити неопходне услове за даље развијање и напредовање.