03.10.2015. у Техничкој школи „Павле Савић“, Нови Сад одржан је тренинг каријерног вођења и саветовања у временском периоду од 8-12 часова, којем је присуствовало 17 наставника матичне школе. Тренинг се састојао из следећих сесија: упознавање, каријерно вођење, дефинисање животних циљева, доношење одлука, писање цв, пропратног писма, дискусије и интервјуа. На крају су учесници попунили евалуационе листе. Тренинг је водила мр Јасна Чордаш испред тима за каријерно вођење и саветовање.