19. октобра 2016.

Начелница  одељења за малолетничку делинквенцију ПУ Нови Сад Далиборка Војводић-Томовић и  координаторка Центра за превенцију девијантног понашања код младих Биљана Кикић Грујић  одржале су ученицима наше школе  предавање о злоупотреби друштвених мрежа, личних података и трафикингу.