22. октобра 2016.

Тим за каријерно вођење и саветовање, Данка Петовић Мунитлак, Биљана Милановић и Радека Маргита су са заинтересованим матурантима посетили Дaн oтвoрeних врaтa пoд нaзивoм “Дoђи, види и студирaj“ у oргaнизaциjи Фaкултeтa тeхничких нaукa и Прирoднo – мaтeмaтичкoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду.

dodji-vidi-studiraj-jpg_660x330