Решењем Покрајинског секретаријата школа је верификована за упис новог образовног профила: Техничар за заштиту од пожара.

Овај образовни профил уврштен је  у план уписа за наредну школску годину и очекује се велико интересовање малих матураната.

Током четворогодишњег школовања ученици  ће бити оспособљени за обављање послова из делокруга заштите од пожара.

Више о наставном плану и програму погледајте у делу – наши смерови.