С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести СОVID-19 у којој су прописане нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно- васпитном раду за школску 2020/2021. годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених достављамо додатно упутство за организацију рада  школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.
Сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији, почев од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе се на даљину.

Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину се реализује по важећем распореду часова и важећој сатници , путем изабраног система за управљање учењем.


Преузмите упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/11/Uputstvo-Organizacija-rada-srednjih-skola-27.11.2020.pdf