Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице је кроз Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину обезбедио средства за радове на објекту школе чиме је омогућено несметано одвијање наставног процеса.

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=12494