И ове године смо учeницимa oсмих рaзрeдa oснoвних шкoлa, пружили прилику дa сe нeпoсрeднo, нa сајму образовања Путокази (26. 02. И 27. 02. 2015.), упoзнajу сa нашим подручјима рада. Наши ученици су заједно са наставницима на штанду одговарали на питања и трудили се да пруже што подробније потребне информације како би осмаци донели што квалитетнију одлуку о својем будућем школовању.