• Пољопривреда, производња и прерада хране

Прехрамбенo-биотехнолошки техничар (број ученика 56) – 4 год.
Пекар (број ученика 18+10дуал) – 3 год.
Месар (број ученика 12+2 дуал) – 3 год.
Оператер у прехрамбеној индустрији (број ученика 12+2 дуал) – 3 год.

  • Хемија, неметали и графичарство 

Техничар за оперативну форензика (број ученика 28) – 4 год.
Техничар за прераду нафте и гаса (број ученика 28) – 4 год.
Техничар за заштиту животне средине (број ученика 28) – 4 год.
Техничар за хемијску и фармацеутску индустрију (број ученика 28) – 4 год

  • Остало – делатност личних услуга

Фризер (број ученика 56) – 3 год.
Педикир – маникир (број ученика 28) – 3 год.