• Пољопривреда, производња и прерада хране

Техничар за биотехнологију  (број ученика 30) – 4 год.
Прехрамбени техничар (број ученика 30) – 4 год.
Пекар (број ученика 30) – 3 год.
Месар (број ученика 15) – 3 год.
Оператер у прехрамбеној индустрији (број ученика 15) – 3 год.

  • Хемија, неметали и графичарство 

Хемијско-технолошки техничар (број ученика 30) – 4 год.
Хемијски лаборант (број ученика 30) – 4 год.
Техничар за заштиту животне средине (број ученика 30) – 4 год.
Техничар за индустријску фармацеутику технологију (број ученика 30) – 4 год

  • Остала делатност личних услуга

Женски фризер (број ученика 45) – 3 год.
Педикир и маникир (број ученика 30) – 3 год.
Мушки фризер (број ученика 15) – 3 год.