ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  Фризер

Обавезни општеобразовни и сручни предмети I разред II разред III разред
Српски језик и књижевност 105 105 90
Страни језик 70 70 60
Историја 70    
   
Ликовна култура   35  
Физичко васпитање 70 70 60
Математика 105 70
Рачунарство и информатика 70    
Географија 70    
Физика 70    
Хемија 70    
Екологија и заштита животне средине 70    
Социологија са правима грађана     30
Познавање препарата 105 70  
Основе анатомије и физиологије 70    
Хигијена   70  
Прва помоћ   60  
Психологија комуникације   70  
Основе дерматологије     60
Предузетништво     60
Естетско обликовање фризура     60
Практична настава са технологијом рада 175+60б 385 450+120б
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:      
Грађанско васпитање/Верска настава 35 35 30

Верзија за штампу