ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  Месар  

 

Обавезни општеобразовни и стручни предмети I разред II разред III разред
Српски језик и књижевност 105 68 60
Страни језик 70 68 30
Физичко васпитање 70 68 60
Математика 70 68 30
Историја 70    
Рачунарство и информатика 70в    
Географија     30
Екологија и заштита животне средине     30
Социологија са правима грађана     30
Физика 70    
Хемија 70    
Исхрана људи 35    
Операције и мерења у месарству 70+35в    
Сировине у месарству 70+70в    
Обрада меса   102+  
Здравствена безбедност хране   68+34  
Објекти и опрема у месарству   68  
Прерада меса     90+
Тржиште и промет меса     60
Предузетништво     60в
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:      
Грађанско васпитање/Верска настава 35 34 30
Стручни предмети-надељно      
Аграрни туризам   1 1
Основе угоститељства   1 1
Припрема јела са жара   1 1
Националне кухиње   1 1
Општеобразовни премети      
Страни језик   1 1
Изабрани спорт   1 1
Историја (одабране теме)     1
Етика     1
Логика     1
Математика     1
Географија хране   1 1
Аграрна географија   1 1
Географија сточарства   1 1
Ликовна култура   1 1
Музичка култура   1 1
Биологија   1 1

 

Верзија за штампу