ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:   Техничар за биотехнологију

Обавезни општеобразовни и стручни предмети

I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност 105 105 105 96
Страни језик 70 70 70 <64<
Социологија     70  
Устав и право грађана       32
Филозофија       64
Историја 70 70    
Географија 70      
Музичка уметност 35      
Ликовна култура   35    
Физичко  васпитање 70 70 70 64
Математика 105 105 105 96
Рачунарство и информатика 70      
Физика 70 70    
Хемија 105+105в 70+70в    
Биологија 70      
Техничко цртање са машинским елементима 70      
Електротехника   70    
Аналитичка хемија   70+70в    
Термодинамика     70+35в  
Биохемија     70+35в  

Микробиологија

    70+70в  
Физичка хемија       96+64в
Организација производње   70    
Прехрамбена технологија   70 70 64
Машине и апарати са аутоматиком     70 96
Испитивање намирница       32+64в
Практична настава 105в 105в 175в 160в
Грађанско васп./Верска настава 35 35 35 32

 

Верзија за штампу