ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  Педикир-маникир

 

Обавезни општеобразовни и стручни предмети I разред II разред III разред
Српски језик и књижевност 105 70 60
Страни језик 70 70 30
Историја 70    
       
Ликовна култура   35  
Физичко васпитање 70 70 60
Математика 70 70 30
Рачунарство и информатика 70    
Географија    35  
Социологија са правима грађана    35  
Хемија 70    
Екологија и заштита животне средине 70    
Изборни по програму    35 30
Познавање препарата 105 70  
Основе анатомије и физиологије 70    
Хигијена 70    
Прва помоћ  70    
Психологија комуникације   70  
Основе дерматологије     60
Предузетништво     60
Естетскопедикирско и маникирско обликовање     60
Практична настава  210 420 540
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:      
Грађанско васпитање/Верска настава 35 35 30