Хемијско-технолошки техничар

Хемијски лаборант

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Техничар за прераду нафте и гаса

Техничар за оперативну форензику