ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  

Оператер у прехрамбеној индустрији