ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Обавезни општеобразовни и стручни предмети I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност 111 105 105 96
Страни језик 74 70 70 64
Физичко васпитање 74 70 70 64
Математика 111 105 105 96
Рачунарство и информатика 74в      
Историја 74      
Екологија и заштита животне средине 37      
Географија 74      
Социологија са правима грађана       64
Исхрана људи 37      
Технике рада у лабораторији 222в      
Физика 74 70    
Хемија 111+74в 105+70в    
Аналитичка хемија   35+70в    
Основи прехрамбене технологије   70+70в    
Технологија воде   70+70в    
Технолошке операције   105+70в 105+70в  
Ензимологија     35  
Физичка хемија     70+70в  
Микробиологија     70+70в  
Изборна технологија 1     70+105в  
Изборна технологија 2     70+105в  
Изборна технологија 3     70+105в  
Кварење и конзервисање     70+105в  
Изборна технологија 4       128+192в
Изборна технологија 5       128+192в
Изборна технологија 6       128+192в
Изборна технологија 7       128+192в
Изборна технологија 8       128+192в
Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији       64+96в
Предузетништво       64в
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ        
Грађанско васпитање/Верска настава 37 35 35 32
Технологија безалкохолних пића (1,2 и 3)     *  
Технологија кондиторских производа     *  
Технологија млинарства     *  
Технологија сточне хране     *  
Технологија скроба     *  
Технологија шећера (4,5,6,7 и 8)       *
Технологија уља и биљних масти       *
Технологија органских киселина       *
Технологија прераде воћа и поврћа       *
Технологија пекарства       *
Индустријска производња готове хране       *
Технологија млека       *
Технологија меса       *
Технологија слада и пива       *
Технологија вина, винских и воћнох дестилата       *
Технологија пекарског квасца       *
Технологија етанола и јаких алкохолних пића       *

 

Верзија за штампу