Адреса
Шајкашка 34, 21138 Нови Сад

Како до нас?

Е-mail
tspavles@nspoint.net
tspavles@yahoo.com

Teлефон
021/443-746
021/6-333-988
021/6-339-751