Образовни профил:

Техничар за оперативну форензику

МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

78.98

Техничар за прераду нафте и гаса

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

69.68

Техничар за заштиту животне средине

МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

60.92

Пекар

МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

37.39

Месар

МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

41.44

Оператер у прехрамбеној индустрији

МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

43.66

Фризер

МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

53.09

Педикирманикир

МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

48.04