Пројекат наше школе са партнерским школама из Подгорице и Тузле под називом “Creative Industry and Business” реализује се до јануара 2021. године, а финансиран је од стране Регионалне канцеларије за сарадњу са младима (RYCO).

Пратите наше активности путем сајта Creative Industry and Business.