Јавна набавка мале вредности – набавка добара – хемикалије и лабораторијски потрошни материјал

Број 02/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна докуметација – пречишћен текст – са изменама и допунама

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне докуметације

Објашњење конкурсне докуметације

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – електрична енергија

Број 04/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документаиције

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – материјал за одржавање хигијене

Број 01/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – закуп фискултурне сале

Број 03/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – набавка добара – природни гас

отворени поступак

Број 06/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – прехрамбени производи

Број 05/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору по Партији 1.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 2.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 3.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 4.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 5.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 6.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 7.

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – осигурање

Број 01/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација – пречишћен текст са изменама и допунама

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Објашњење конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору по Партији 1.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 2.

 Јавна набавка – набавка добара – природни гас

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Број 6-01/2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка – набавка добара – природни гас

отворени поступак

Број 06-02/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Jавна набавка  – набавка добара – природни гас

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Број 06-03/2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору