1. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА_тест_2024.
  2. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА_тест_КЉУЧ_2024
  3. ОНХ_практични део_2024.
  4. ОНХ_практични део_КЉУЧ_2024
  5. ОНХ_радна листа за оцењивање_ХИДРОЛИЗА
  6. ОНХ_радна листа за оцењивање_ТАЛОЖНЕ РЕАКЦИЈЕ

Правилник о пропозицијама републичког такмичења ученика средњих школа за подручје рада хемија, неметали и графичарство