Родитељи, односно други законски заступници подносе пријаву за упис:

  1. На порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизовани корисник, електронским путем;
  2. Непосредно у школи.

Податке који су неопходни за упис ученика школа прибавља по службеној дужности, у складу са Законом укључујући и податке о испуњености здравствених услова који су прописани Конкурсом за све смерове.