1) Пријавa за упис;

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном
основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној
основној школи;

3) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова  за
образовни профил за који се конкурише