Јавна набавка мале вредности – набавка добара – електрична енергија

Број 01/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – материјал за одржавање хигијене

Број 02/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – хемикалије и потрошни лабораторијски материјал

Број 03/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора по Партији 1.

Одлука о додели уговора по Партији 2.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 2.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 1.

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – осигурање

Број 01/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора по Партији 1.

Одлука о додели уговора по Партији 2.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 1.

Обавештење о закљученом уговору по Партији 2.

Јавна набавка – отворени поступак – набавка добара – природни гас

Број 04/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору