БИОГРАФИЈA

  1. Презиме:                             Костић
  2. Име:                                       Мила
  3. Образовање:                     VII-2 степен, високо образовање
Институција: Степен стручне спреме или диплома:
Технолошки факултет у Новом Саду, 2001.године VII-2 степен стручне спреме, звање:Магистар технолошких наука из научне дисциплине Микробиолошки процеси
Технолошки факултет у Новом Саду,1993.године VII степен стручне спреме, звање:Дипломирани инжењер технологије за технологију врења
Гимназија «Дракче Миловановић», Алексина Четврти степен стручне спреме, занимање:Лабораторијски техничар за физику
  1. Године проведене у образовању: 28
  2. Радно искуство:
од: до: институција: радно место:
1994. данас ТШ “Павле Савић” Наставник стручних предмета
2001. 2002. ТШ “Павле Савић” Координатр практичне наставе
2004. 2006. ТШ “Павле Савић” Екстерни тренер
2002. 2014. ТШ “Павле Савић” Помоћник директора
  • У Новом Саду, 14. марта  2024.године