ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:Техничар за козметичку технологију (оглед)

 

Обавезни општеобразовни и стручни предмети I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност 70 68 68 64
Страни језик 70 68 68 64
Физичко васпитање 70 68 68 64
Математика 70 68 68 64
Рачунарство и информатика 70      
Биологија 70      
Општа и неорганска хемија 245      
Физика 70 68    
Техничко цртање и машински елементи 70      
Органска хемија   170    
Аналитичка хемија   136    
Физичка хемија     136 160
Микробиологија     102  
Технологија средстава за прање и козметичких производа     204  
Технологија козметичких производа       160
Технолошке операције   136    
Контрола квалитета       64
Аутоматска контрола       64
Предузетништво       64
Практична настава 200 226 226 250
Изборни предмети:        
Грађанско васпитање/Верска настава 35 34 34 32
Историја * *    
Индустријска географија * *    
Ликовна култура *      
Музичка уметност   *    
Рачунарство и информатика   * * *
Физика     * *
Математика (одабране теме)   * * *
Социологија     *  
Филозофија       *
Прорачуни у хемији       *

 

Верзија за штампу