Обавезни општеобразовни и стручни предметиI разредII разредIII разредIV разред
Српски језик и књижевност70686864
Страни језик 70686864
Физичко васпитање 70686864
Математика 70686864
Рачунарство и информатика 70   
Биологија 70   
Општа и неорганска хемија 245   
Физика7068  
Техничко цртање и машински елементи 70   
Органска хемија  170  
Аналитичка хемија  136  
Физичка хемија   136160
Микробиологија   102 
Технологија средстава за прање и козметичких производа   204 
Технологија козметичких производа    160
Технолошке операције  136  
Контрола квалитета    64
Аутоматска контрола    64
Предузетништво    64
Практична настава 200226226250
Изборни предмети:    
Грађанско васпитање/Верска настава 35343432
Историја **  
Индустријска географија **  
Ликовна култура *   
Музичка уметност  *  
Рачунарство и информатика  ***
Физика   **
Математика (одабране теме) ***
Социологија   * 
Филозофија    *
Прорачуни у хемији   *

Верзија за штампу