Свим ученицима, родитељима, наставницима и запосленима у Техничкој школи “Павле Савић”: