• Пољопривреда, производња и прерада хране

Техничар за биотехнологију  (број ученика 30) – 4 год.
Прехрамбени техничар (број ученика 30) – 4 год.
Пекар (број ученика 25+5 дуално) – 3 год.
Месар (број ученика 13+2 дуално) – 3 год.
Оператер у прехрамбеној индустрији (број ученика 13+2 дуално) – 3 год

  • Хемија, неметали и графичарство 

Техничар за оперативну форензику (број ученика 30) – 4 год. НОВО
Хемијски лаборант (број ученика 30) – 4 год.
Техничар за заштиту животне средине (број ученика 30) – 4 год.
Техничар за хемијску и фармацеутску индустрију (број ученика 30) – 4 год

  • Остало – делатност личних услуга

Фризер (број ученика 60) – 3 год.
Педикир и маникир (број ученика 30) – 3 год.