Савет родитеља чине представници 37 одељења у школској 2019/20.