Стручни актив за развојно планирање:

Светлана Грујић-председница

Бањанин Нада

Александра Панџић

Марија Куљић

Јасна Чордаш

Ксенија Томић

Мила Томовић

Представник Школског одбора

Представник Савета родитеља

Представник Ученичког парламента

 

Стручни актив за развој школског програма:

Александра Штетин-председница

Бранка Шикарац

Мила Костић-директор школе

Чланови Педагошког колегијума