Председник : Бута Бранислава Наставни предмети :српски језик и књижевност, музичка култура, ликовна култура и естетика струке
 Бута Бранислава  српски језик и књижевност
Наташа Мрмош  српски језик и књижевност
 Мате Зора  ликовна култура
 Роксандић Зорица  српски језик и књижевност
 Станојевић-Лазаревић Наташа  музичка култура
 Твица Аида  српски језик и књижевност
 Тања Петровић  српски језик и књижевност
 Наташа Мрмош  српски језик и књижевност