Наставни предмети: српски језик и књижевност, музичка култура, ликовна култура и естетика струке
Бута Бранислава  српски језик и књижевност
Наташа Мрмош  српски језик и књижевност
Мате Зора  ликовна култура
Роксандић Зорица  српски језик и књижевност
Станојевић-Лазаревић Наташа  музичка култура
Твица Аида  српски језик и књижевност
Тања Петровић  српски језик и књижевност
Наташа Мрмош  српски језик и књижевност
Весна Шиповац српски језик и књижевност