Председник : Радујков Сурла Јасмина  Наставни предмети :енглески  језик, немачки језик, руски јези
  Грујић Горан  руски језик
  Вуковић Лела  енглески језик
  Прањкић Наташа  енглески језик
  Стојић Тања  енглески језик
  Радујков-Сурла Јасмина  енглески језик
  Ракић Сава  енглески језик
  Бајић Каталин  немачки језик