Председник : Меселџић Гордана
Наставни предмети : математика, рачунарство и информатика, физика, електротехника, биологија и екологија
 Антонић Снежана математика
 Бањанин Нада математика
 Бурсаћ Весна математика
 Будисављевић Мира математика
 Голић Сања рачунарство и информатика
 Гранула Весна рачунарство и информатика
 Грујић Светлана физика
 Шикарац Бранка рачунарство и информатика
 Козарски Рожа биологија и екологија
 Меселџић Гордана математика
 Милин Тамара математика
 Миловановић Мирослав математика
  Станивук Љиљана физика