Председник : Баљ Владимир Наставни предмети :физичко васпитање
 Баљ Владимир физичко васпитање
 Богдановић Јелена физичко васпитање
 Винаји-Тарабић Хелена,пом.директора физичко васпитање
 Пановић Снежана физичко васпитање