Наставни предмети :физичко васпитање
 Баљ Владимир физичко васпитање
 Драгана Глигоријевић Карахода физичко васпитање
 Винаји-Тарабић Хелена физичко васпитање
 Пановић Снежана физичко васпитање