Председник : Биљана Милановић Наставни предмети :хемија, општа и неорганска хемија, аналитичка хемија, органска хемија, физичка хемија, електроаналитичке методе и инструментална анализа
 Берић Ненси   наставник хемије 
Бјелица Миловановић Данијела   наставник хемије
Илић Гордана    наставник хемије
Јовелић Сања   наставник хемије
Радека Маргита   наставник хемије
Милановић Биљана   наставник хемије
 Поткоњак Душанка   наставник хемије
 Савић Душица   наставник хемије
Терзин Катарина   наставник хемије
Чемерлић Биљана   наставник стручних предмета
  Живкуцин Леона  наставник стручних предмета
Кемивеш Татјана   наставник стручних предмета