Председник : Лукић Александра
Наставни предмети :прехрамбене технологије, практична настава, биохемија, машине и апарати са операцијама, микробиологија, испитивање намирница, термодинамика, техничко цртање са машинским елементима
   
 Божић Владимир  наставник стручних предмета
 Божић Мирјана  наставник стручних предмета
 Данојлић Стричевић Драгана  наставник стручних предмета
 Јовановић Биљана  наставник стручних предмета
 Кемивеш Татјана  наставник стручних предмета
 Лукић Александра  наставник стручних предмета
 Маџгаљ Сања  наставник стручних предмета
 Михајлловић Марица  наставник стручних предмета
 Мрђеновић Невенка  наставник стручних предмета
 Јакоповић Љиљана  наставник стручних предмета
Пушкаш Љиљана  наставник стручних предмета
Станковић Сања  наставник стручних предмета
Татомировић Бранка  наставник стручних предмета
Филипић Недељка  наставник стручних предмета
Чордаш Јасна  наставник стручних предмета