Председник : Мрђеновић
Наставни предмети :прехрамбене технологије, практична настава, биохемија, машине и апарати са операцијама, микробиологија, испитивање намирница, термодинамика, техничко цртање са машинским елементима
   
 Божић Владимир  наставник стручних предмета
 Божић Мирјана  наставник стручних предмета
 Данојлић Стричевић Драгана  наставник стручних предмета
 Јовановић Биљана  наставник стручних предмета
 Кемивеш Татјана  наставник стручних предмета
 Лукић Александра  наставник стручних предмета
 Маџгаљ Сања  наставник стручних предмета
 Томовић Мила  наставник стручних предмета
 Мрђеновић Невенка  наставник стручних предмета
мрЧордаш Јасна  наставник стручних предмета
Пушкаш Љиљана  наставник стручних предмета
Станковић Сања  наставник стручних предмета
Филипић Недељка  наставник стручних предмета
 наставник стручних предмета