Председник :

 Брујић Зоран

Наставни предмети :хемијске технологије,   испитивање у технолошкој производњи, машине и апарати са аутоматиком, аутоматска контрола процеса, техничко цртање, машински елементи, практична настава, познавање материјала и организација рада
Брујић Зоран   наставник стручних предмета
Будимировић Наташа   наставник стручних предмета
Весковић Милица   наставник стручних предмета
Томић Ксенија   наставник стручних предмета
Гарчевић Перо   наставник стручних предмета
Зековић Гордана   наставник стручних предмета
Јаконић-Јањић Јасмина   наставник стручних предмета
Јовић Татјана   наставник стручних предмета
Колошњај Татјана   наставник стручних предмета
Лаиновић Драгана   наставник стручних предмета
Ловре Милена   наставник стручних предмета
Станојевић Драгана   наставник стручних предмета