Наставни предмети: хемијске технологије,   испитивање у технолошкој производњи, технолошке операције, машине и апарати са аутоматиком, аутоматска контрола процеса, техничко цртање, машински елементи, практична настава, познавање материјала 
Брујић Зоран   наставник стручних предмета
Будимировић Наташа   наставник стручних предмета
Весковић Милица   наставник стручних предмета
Томић Ксенија     наставник стручних предмета
Гарчевић Перо   наставник стручних предмета
Зековић Гордана   наставник стручних предмета
Јаконић-Јањић Јасмина   наставник стручних предмета
Јовић Татјана   наставник стручних предмета
Ловре Милена   наставник стручних предмета
Колошњај Татјана   наставник стручних предмета
Лаиновић Драгана   наставник стручних предмета
  наставник стручних предмета